Ανακοινώσεις

 

Ανακοίνωση 2η | 20/10/2011

Απομάκρυνση χημικών αποβλήτων άγνωστης ταυτότητας που υπάρχουν στα εργαστήρια των Τμημάτων και Σχολών του Α.Π.Θ.

 

Οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων των Τμημάτων και Σχολών του Α.Π.Θ. είναι ανάγκη να καταγράψουν, με ευθύνη όλων των μελών ΔΕΠ του κάθε Τμήματος του Α.Π.Θ., τα είδη και τις ποσότητες των αποβλήτων άγνωστης ταυτότητας που υπάρχουν στο χώρο των εργαστηρίων του Τμήματος και απειλούν την Ασφάλεια και την Υγιεινή των εργαζομένων. Η απομάκρυνση των αποβλήτων άγνωστης ταυτότητας από το χώρο του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί έπειτα από συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Αποβλήτων του Τμήματος και του Α.Π.Θ..

Για αποθήκευση και επεξεργασία του Πίνακα σε μορφή Excel επιλέξτε το σύνδεσμο κάτω.  

Πίνακας ΕΑ άγνωστης ταυτότητας