Ανακοινώσεις

 

 

Νέα & Ανακοινώσεις της ΔΕΑΑΠΘ

 

 

α/α Ημερομηνία καταχώρησης Πίνακας Ανακοινώσεων ΔΕΑΑΠΘ
1.
20/10/2011
Καταγραφή (ποσοτική και ποιοτική) των εργαστηριακών αποβλήτων (ΕΑ) που παράγονται από τα εργαστήρια των Τμημάτων και Σχολών του Α.Π.Θ. - Παραλαβή ειδικών δοχείων UN (δείτε περισσότερα)
2.
20/10/2011
Απομάκρυνση χημικών αποβλήτων άγνωστης ταυτότητας που υπάρχουν στα εργαστήρια του Τμημάτων και Σχολών του Α.Π.Θ. (δείτε περισσότερα)
3.
20/10/2011
Δήλωση μη παραγωγής αποβλήτων (δείτε περισσότερα)
4.
20/10/2011
Τηρώντας τους κανόνες της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας παρακαλείσθε να αποφεύγετε την απόχυση επικίνδυνων ΕΑ στο νεροχύτη. (δείτε περισσότερα)
5.
20/10/2011
Αποκομιδή Αποβλήτων. (δείτε περισσότερα)