Υπεύθυνοι Διαχείρισης ΕΑ των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ.

 

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΟΣΔΕΑ σε κάθε Τμήμα των Σχολών του Α.Π.Θ. έχει οριστεί Υπεύθυνος Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων (ΥΔΕΑΤμ), ο οποίος βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη ΔΕΑΑΠΘ. Υπό το συντονισμό του ΥΔΕΑΤμ και με τη βοήθεια των Διοικητικών Οργάνων του Τμήματος, σε κάθε εργαστήριο που παράγονται εργαστηριακά απόβλητα ορίζεται Υπεύθυνος και Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων του Εργαστηρίου.

Ο κάθε Υπεύθυνος Εργαστηρίου (ΥΔΕΑΕ) έχει την ευθύνη να υποδείξει-προσδιορίσει ειδική-συγκεκριμένη θέση προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων μέσα στο χώρο του εργαστηρίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες Ασφάλειας & Υγιεινής για όλους τους εργαζόμενους.

 

 

Πίνακας 1. Κέντρα Συλλογής Εργαστηριακών Αποβλήτων

α/α Σχολές & Τμήματα Υπεύθυνος Διαχείρισης ΕΑ Βαθμίδα e-mail Τηλέφωνο
Σχολή Θετικών Επιστημών
1. Τμήμα Χημείας Δ. Λαμπροπούλου
Λέκτορας
dlambro@chem.auth.gr
997687
2. Τμήμα Φυσικής  
3. Τμήμα Γεωλογίας Ν. Καντηράνης
Λέκτορας
kantira@geo.auth.gr
998437
4. Τμήμα Βιολογίας Α. Δρούζας
Λέκτορας
drouzas@bio.auth.gr
998960
Γεωπονική Σχολή
5. Τμήμα Γεωπονίας  
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
6. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  
997746
Ιατρική Σχολή
7. Τμήμα Ιατρικής Ν. Ράϊκος
Επικ. Καθηγητής
raikos@med.auth.gr
999206
Κτηνιατρική Σχολή
8. Τμήμα Κτηνιατρικής Ν. Μποτσόγλου
Καθηγητής
bots@vet.auth.gr
999967
  Κλινικές Κτηνιατρικής Σχολής Μ. Κριτσέπη - Κωνσταντίνου
Αναπλ. Καθηγήτρια
mkritsep@vet.auth.gr
994505 994523
  Τμήμα Κτηνιατρικής (Αναπληρωματικό μέλος) Ξ. Καραμανλής
Επικ. Καθηγητής
karamanl@vet.auth.gr
999966
Οδοντιατρική Σχολή
9. Τμήμα Οδοντιατρικής Ι. Εμμανουήλ
Επικ. Καθηγητής
99638
Πολυτεχνική Σχολή
10. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Α. Ασημοπούλου
Επικ. Καθηγήτρια
adreana@auth.gr
994242
11. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  
12. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Μ. Στεφανίδου
Επικ. Καθηγήτρια
stefan@civil.auth.gr
995783
13. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Αναπληρωματικό μέλος) Ε. Ντάρακας
Επικ. Καθηγητής
darakas@civil.auth.gr
995719
14. Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Α. Γείτονας
Καθηγητής
guitonas@topo.auth.gr
996104
15. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  
16. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
17. Γενικό Τμήμα Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών  
18. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια)  
Σχολή Καλών Τεχνών
19. Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Σ. Ντέξης
Λέκτορας
sdexis@vis.auth.gr
20. Τμήμα Μουσικών Σπουδών  
21. Τμήμα Θεάτρου  
22. Τμήμα Κινηματογράφου Ι. Κολαξίζης
Λέκτορας
kolaxizis@film.auth.gr
Φιλοσοφική Σχολή
23. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σ. Τριανταφύλλου
Λέκτορας
strianta@hist.auth.gr
997278
Ανεξάρτητα Τμήματα
24. Τμήμα Φαρμακευτικής  
997807
25. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  
26. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) Α. Κυπάρος
Λέκτορας
akyparos@phed-sr.auth.gr
997731