Ανακοινώσεις

 

Ανακοίνωση 5η | 20/10/2011

Αποκομιδή Εργαστηριακών Αποβλήτων των Τμημάτων και Σχολών του Α.Π.Θ.

20/10/1011: Αποκομιδή εργαστηριακών αποβλήτων από το Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.

 

Για να δείτε τις φωτογραφίες επιλέξτε τους συνδέσμους κάτω.

Photo 1 | Photo 2 | Photo 3 | Photo 4 | Photo 5 | Photo 6 | Photo 7 | Photo 8 | Photo 9 | Photo 10 |