Ανακοινώσεις

 

Ανακοίνωση 4η | 20/10/2011

Τηρώντας τους κανόνες της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας παρακαλείσθε να αποφεύγετε την απόχυση επικίνδυνων ΕΑ στο νεροχύτη. Επίσης, παρακαλείσθε να αποφεύγετε την αυθαίρετη τοποθέτηση (εγκατάλειψη) ΕΑ σε διαδρόμους ή σε ελεύθερους χώρους των Τμημάτων του Α.Π.Θ.