Ανακοινώσεις

 

Ανακοίνωση 3η | 20/10/2011

Δήλωση μη παραγωγής εργαστηριακών αποβλήτων

 

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Τμημάτων ή των Μονοτμηματικών Σχολών του Α.Π.Θ. να ενημερώσουν εγγράφως τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων του Α.Π.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση:e-mail: dea@auth.gr, ότι το Τμήμα τους ή η Σχολή τους δεν παράγει επικίνδυνα εργαστηριακά απόβλητα.